مقاله سياست چيست؟ (تبيين ديدگاه امام خميني ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: سياست چيست؟ (تبيين ديدگاه امام خميني ره)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خميني (ره)
مقاله سياست
مقاله سياست شيطاني
مقاله سياست حيواني
مقاله سياست الهي
مقاله اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امام خميني (ره) بر اساس نگرش معنوي و تعالي نگر خويش، به پيروي از پيشوايان معصوم و انديشمندان مسلمان، سياست را هدايت انسان ها، حفظ مصالح و تامين صلاح و سعادت حقيقي آدميان مي داند. بر اين اساس، سياست هم حق همگاني است و هم مسووليت عمومي. بدين سان، مجريان سياست در اصل، تمام افراد جامعه هستند که در اين امر، يعني تدبير سرنوشت عمومي خويش، مشاركت دارند. هدف و مقصد سياست نيز راه بردن افراد بر مبناي عدل و عقل در مسير کمال انساني براي رسيدن آنها به حقوق حقه خويش و خير و سعادت راستين است.
بر اين اساس، در نگاه امام خميني (ره) اساس سياسي بودن، يعني قرار گرفتن در مسير سعادت حقيقي را اصول بنيادين عقل و خرد، آزادي، هويت و استقلال، عدالت خواهي، معنويت، محبت و برادري و عام نگري تشكيل مي دهد.
امام خميني (ره) بر اساس نگرش خود نسبت به جهان هستي، جايگاه انسان و نقشي كه به او محول شده است، اهدافي كه آدميان، سياست را معطوف به آن كرده اند و نيز برداشت هاي كلي آدميان، به بيان انواعي از سياست مي پردازد که عبارت است از:
سياست شيطاني، سياست حيواني يا سياست اين جهاني و سياست الهي.
از ديدگاه امام خميني (ره)، اسلام نه تنها دين سياست است، بلكه تمام آن سياست است. آميختگي دين و سياست در اين نگاه، به شديدترين مفهوم خود و در قالب اين هماني يعني عينيت دين و سياست مطرح مي شود. سياست الهي، به وسيله پيامبران و پيروان راستين آنها و به دور از هر گونه دروغ و فريب و تزوير، به تحقق حكومت عدل و انساني در جامعه مي انجامد. بر همين اساس، از ديدگاه امام خميني (ره)، همه پيامبران الهي، براي تحقق حكومت عدل مبعوث شدند و چنين حكومتي عين سياست است. امام خميني (ره)، خود، چنين حكومتي را در قالب جمهوري اسلامي عرضه كرد و جز آن را شايسته ندانست.