مقاله سياه ماهي (Capoeta damascina) ميزبان جديد براي انگل ميکسوزوآ (Myxozoa) رودخانه هليل رود، استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: سياه ماهي (Capoeta damascina) ميزبان جديد براي انگل ميکسوزوآ (Myxozoa) رودخانه هليل رود، استان کرمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه ماهي
مقاله Capoeata damascina؛ M.Yxozoa؛ هليل رود
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري چمك فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: معصوميان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياه ماهيان در مناطق مختلف آب هاي داخلي کشور پراکنده بوده و بررسي انگل هاي اين ماهيان مي تواند از نظر چرخه حيات انگل ها و انتقال به ساير ماهيان و نهايتا بوم شناختي انگل هاي آب هاي داخلي ايران حايز اهميت باشد. هدف از اين مطالعه بررسي انگل شناسي بر روي سياه ماهيان رودخانه هليل رود در استان کرمان مي باشد. نمونه برداري ا ز مهر ماه ۱۳۸۶ تا شهريور ۱۳۸۷ انجام گرفته و در مجموع ۱۰۹ عدد سياه ماهي  (Capoeta damascina)  مطالعه گرديدند. ماهيان از چهار ايستگاه در هليل رود صيد و به آزمايشگاه تحقيقات آبزيان دانشکده علوم زيستي دانشگاه شهيد بهشتي منتقل و پس از شناسايي گونه ماهي از نقطه نظر آلودگي انگلي معاينه گرديدند. بر اساس نتايج اين تحقيق مجموعا ۷ انگل از جنس ميکسوبولوس (Myxobolus) از ماهيان بررسي شده بدست آمد. گونه هاي انگل هاي بدست آمده عبارتند از:  M. samgoricus, M. cristatus, M. varicorhini, M.musajevi, M. karelicus, M. buckei, M. suturalis   آلودگي به چهار انگل اول در گذشته از ماهيان ساير نقاط ايران مشاهده و گزارش شده بودند در اين تحقيق گونه هاي انگل هاي ميکسوبولوس بوکئي، ميکسوبولوس کارِليکوس و ميکسوبولوس سوتوراليس نه تنها براي اولين بار است که از ماهيان ايران گزارش مي شوند، بلکه به همراه ميکسوبولوس موسايوي، سياه ماهي (Capoeata damascina) از رودخانه هليل رود را به عنوان ميزبان جديد براي چهار انگل فوق معرفي مي نمايد.