مقاله سياوش، مسيح (ع) و كيخسرو (مقايسه اي تطبيقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: سياوش، مسيح (ع) و كيخسرو (مقايسه اي تطبيقي)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسيح(ع)
مقاله سياوش
مقاله كيخسرو
مقاله شاهنامه
مقاله انجيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيدنلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در متون تاريخي و ادبي معتبر، كه بسياري از پيامبران سامي با شهرياران و يلان تاريخ ملي پهلوان ايران معاصر يا همسان پنداشته شده اند، نام حضرت عيسي(ع) در ميان پيامبران مورد مقايسه و اختلاط ديده نمي شود و اين با توجه به درآميختگي سرگذشت و شخصيت مسيح(ع) با عناصر و بنمايه اي گوناگون داستاني (اساطيري، حماسي و عاميانه)- كه طبعا زمينه مناسبي را براي اين معاصرت يا يكسان انگاري ياد شده فراهم مي آورد- تا حدودي سزاوار تامل و پرسش است. از بررسي روايات تاريخي- داستاني حضرت عيسي(ع) و مقايسه آن با اخبار اساطيري، حماسي و عاميانه مربوط به سياوش و كيخسرو در منابع ايراني، شانزده همانندي جزئي و كلي ميان سياوش و مسيح(ع) و بيست مشابهت توجه برانگيز ديگر بين كيخسرو و مسيح(ع) به دست مي آيد كه به لحاظ نوع و شمار بسيار جالب است. در اين مقاله با بررسي و توضيح لازم هر يك از اين موارد، اين نتيجه حاصل شده است كه احتمالا پراشتراكترين و قابل تطبيق ترين كسان روايات سامي و ايراني، حضرت عيسي(ع) و سياوش و كيخسرو است؛ چنانكه گويي زندگي و سيماي اين سه تن در قالب الگويي واحد و براساس ويژگيها، مضامين و باورهاي مشتركي پرداخته شده است.