مقاله سيره مهدوي و دولت منتظر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: سيره مهدوي و دولت منتظر
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهدويت
مقاله امام منتظر
مقاله سيره معصومان
مقاله سيره مهدوي
مقاله دولت منتظر
مقاله زمينه هاي ظهور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري (اسلامي) رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون آثار بسياري در زمينه وظيفه منتظران در دوران غيبت کبرا و بايسته هاي فرهنگ انتظار، منتشر شده است که بيشتر ناظر به تکاليف فردي و اخلاقي است، ولي درباره وظايف دولت اسلامي در پرتو فرهنگ انتظار، کمتر اثري ديده شده است. شايد در برخي اذهان چنين تصور شود که عهد غيبت، با عهد ظهور مهدي موعود تفاوت ماهوي دارد. از اين رو، لازم است نخست اشکال هايي را که درباره اقتدا به سيره مهدوي وجود دارد بررسي کنيم. در اين جا پاسخ به چند پرسش ضروري است:
۱٫ آيا بيان قرآن و روايات درباره وقوع چنين سيره اي در آينده، تنها نشان دهنده غايت نهايي سير تاريخ بشري و براي اميدوارکردن او به ظهور تمدن اصيل و گستردة اسلامي است، يا افزون بر اين، براي ما که بدان افق نرسيده ايم نيز پيامي عملي دارد؟
۲٫ آيا برنامه هاي عملي آن حضرت، که در روايات ما پيش گويي شده است، مربوط به تدابير حکومتيِ آن زمان است، يا بيان گر اجراي احکام ثابت اسلام؟
۳٫ در برخي روايات، وظيفه منتظران، عزلت و خانه نشيني و پرهيز از ورود به جريان هاي سياسي و اجتماعي بيان شده است. در رواياتي ديگر، آن حضرت از آوردن ديني جديد سخن گفته است. آيا همه اين نصوص، بيان گر جايز ندانستن اقتدا به سيره مهدوي نيست؟
۴٫ آيا مي توان به رواياتي که سيره آن حضرت در آينده را بيان مي کند، اعتماد کرد؟ چه بسا اين روايات، سيره قطعي حضرت را نشان ندهد و بر اساس رفتار مردم در زمان ظهور، بدا حاصل شود و در نتيجه، اقتدا به سيره پيش گويي شده آن حضرت ممکن نباشد.
۵٫ سيره معصوم، در صورتي قابل تاسي است که بيان گر ويژگي هايي براي شخص معصوم نباشد، چه بسا روايات عصر ظهور مبين خصائص المهدي در سيره حکومتي اش باشد. در اين صورت، نمي توان از رفتار آن حضرت الگو گرفت، بنابراين، بايد نخست اين ويژگي ها را شناسايي کرد و در غير آن، از تاسي به سيره حضرت سخن گفت.
پاسخ اصولي به اين پرسش ها، اشکال هاي مبنايي در اقتدا به سيره مهدوي را برطرف مي کند. با مراجعه به نصوص موجود، اين شاخصه ها در سيره آن حضرت ديده مي شود: احياي کتاب و سنت، مبارزه با بدعت ها، عدالت گستري، تامين رفاه، نشر علوم و آگاهي بخشي، به کارگيري صالحان، عزت بخشي به مومنان، مبارزه ريشه اي با فاسدان، جهاني سازي تمدن اسلامي و تحقق امت واحد اسلامي.