مقاله سيري در اوضاع اقتصادي خراسان بزرگ در عهد تيموري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در تاريخ از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: سيري در اوضاع اقتصادي خراسان بزرگ در عهد تيموري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميرتيمور
مقاله شاهرخ
مقاله خراسان
مقاله ماوراالنهر
مقاله سمرقند
مقاله نيشابور
مقاله هرات
مقاله بلخ
مقاله آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي اميرتيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اميرتيمور گوركاني موفق شد از سال ۷۷۱ تا ۸۰۷ ق يك امپراتوري قدرتمندي بنا كند كه مركز آن سمرقند بود. وي موفق شد طي ۳۶ سال به جنگ هاي اشرافيت زمين دار ـ نظامي غارتگر و استثمارگر در ايران خاتمه دهد. امپراتوري تيمور از هندوستان تا درياي مديترانه و از مسكو و اردوي زرين تا خليج فارس را در برمي گرفت. هرچند اين امپراتوري بيش از ۳۶ سال دوام نياورد و تنها قائم به شخص تيمور بود، اما شاهرخ تنها جانشين شايسته وي توانست بخش اعظم اين امپراتوري را به مدت ۴۳ سال حفظ و حراست كند. تراكم ثروتي كه تيمور در سمرقند فراهم ساخت، فروكش كردن جنگ هاي خانگي در ايران، برقراري امنيت در سراسر ايران در دوران تيمور و شاهرخ موجب شد تا راههاي تجاري امن و آسوده گردد. اعطاي زمين هاي بزرگ به شاهزادگان و امراي تابع و دست نشانده موجب شد تا اراضي زراعي و روستاها يك بار ديگر تحت نظارت مالكان به توليد محصولات زراعي مبادرت كنند، شهرها خصوصا در خراسان بزرگ مجددا عمارت و آباد شدند و كارهاي بزرگي در زمينه آبياري صورت پذيرفت. تيموريان توانستند بعد از فاجعه يورش مغولان به خراسان دوراني از ثبات اقتصادي، رونق و رفاه و پيشرفت اقتصادي را براي اين ايالت پهناور و زرخيز ايران فراهم سازند.