مقاله سيري کوتاه بر تفکرات سياسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در علوم سياسي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: سيري کوتاه بر تفکرات سياسي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلطنت مطلقه
مقاله هخامنشيان
مقاله قاجاريه
مقاله مدرنيت
مقاله سنتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهنادايان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيري کوتاه بر تفکرات سياسي ايران به ما اين طور نشان مي دهد که ساختار قدرت در ايران بر اساس يک نوع سلطنت مطلقه که بر تئوري «فره ايزدي» يا عطيه الهي به شخص خاص بوده شکل گرفته و اين روند از دوران ايلامي تا ورود آرياييها و تشکيل سلسله هاي ماد و آنگاه هخامنشي ادامه داشت و فقط مي توان گفت بر اثر تماس امپراطوري هخامنشي با يونانيان شيوه هاي غير از حکومت سلطنتي را ايرانيان شناختنه اند. اما فقط در تاريخ، در يک منبع که تاريخ هرودوت باشد ذکر از راه آينده دربار شيوه حکومت بعد از گئومات مغ به ميان مي آيد که با سلطنت داريوش اين مبحث نيز خاموش مي شود. بعد از دو هزار و سيصد سال برخورد ايرانيان با مظاهر فرهنگ جديد به خصوص شکست بسيار سخت ايرانيان در جنگهاي ميان ايران و روس، به آنان خاطر نشان مي کند که از جرگه تمدن دور افتاده اند. لذا با ورود انديشه هاي جديد تحولات عظيمي در جامعه ايران اتفاق مي افتد و دوره قاجاريه دوره آغازين گذر از حالت سنتي به مدرنيت است .