مقاله سير ادبيات کودکان و نوجوانان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: سير ادبيات کودکان و نوجوانان در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات
مقاله کودکان
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پور اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سمندري –

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران کشوري کهنسال با سابقه ديرينه فرهنگي با ۶ هزار سال تمدن و ۲۵۰۰ سال تاريخ مدون است و صاحب ادبياتي غني و پربار هم در شکل شفاهي و هم به صورت نوشتاري آن است كه کودکان اين مرز و بوم از اين ميراث بي نصيب نمانده اند. با توجه به اينکه سير تحول ادبيات در هر کشوري تحت تاثير فرهنگ، اجتماع و اوضاع سياسي و اقتصادي آن جامعه است، ادبيات کودکان و نوجوانان نيز در ايران از اين مساله مستثني نيست و مي توان آن را به ۴ دوره تقسيم کرد که در هر دوره اي با سير نزولي يا صعودي با درونمايه هاي متفاوت و سبک ها و انواع ادبيات از قبيل آثار ترجمه شده -آثار کهن و آثار کلاسيک- همراه بوده است .همچنين در هر دوره اي با برگزاري سمينارها و نمايشگاه ها در حوزه هاي شعر، تصوير، نقدهاي ادبي و انواع مجلات و روزنامه ها در قالب کودکان و نوجوانان همراه بوده است. در نهايت با ورود فناوري هاي جديد در عرصه زندگي کودکان و نوجوانان و تاثير آنها در ادبيات مکتوب و جايگاه ادبيات کودکان ايران در شرايط فعلي، يعني؛ ورود به مرحله چهارم يعني خلق مستقل ادبي را مي توان شاهد بود.