مقاله سير انديشه ولايت در تصوف اسلامي (بر پايه امهات کتب نثر صوفيه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: سير انديشه ولايت در تصوف اسلامي (بر پايه امهات کتب نثر صوفيه)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولايت
مقاله ولي
مقاله انسان کامل
مقاله مريد و مراد
مقاله کرامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمردي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سير تطور انديشه ولايت و مباحث مرتبط با آن را بر اساس امهات کتب نثر صوفيه نشان مي دهد؛ گرچه در برخي موارد از اشعار بزرگان عرصه عرفان نيز بهره مي گيرد. به سبب گستردگي فضاي کار، پايه تحقيق عمدتا بر آثار نثر بوده است؛ آن هم آثاري که در حوزه جغرافيايي دو مکتب عرفاني خراسان و  بغداد آن روزگار شکل گرفته اند و اگر در اين ميان از مکتب عرفاني ابن عربي، برخي شاگردان او و آثارشان، که مربوط به حوزه اندلس هستند، صحبت به ميان آمده به اين علت است که ابن عربي مهم ترين نظريه پرداز  عرفان اسلامي است؛ بويژه که محور و اساس همه انديشه ها و آثار او را مساله انسان و ولي کامل و ولايت او بر تمامي کائنات تشکيل مي دهد. از جهت زماني نيز مقاله پيدايش نخستين نظريات را در باب ولايت از قرن سوم هجري و اندکي پيش از آن را تا آغاز دوره معاصر يعني زمان مشروطيت به شکل مجمل بررسي مي کند.
 اين مقاله نشان مي دهد چگونه افکار و انديشه هاي افراد مختلف طي گذشت زمان بر شاخ و برگهاي اصل ولايت افزوده و روز به روز به اعتلاي اين انديشه ياري رسانده وآن را بارورتر کرده است؛ به علاوه ريشه و خـــاستگاه مــواردي چون انسان کامل، تعداد اوليا، طبقات آنها و… را نيز ـ تا حدي که مقدور و مستند بوده است ـ  تبيين مي کند.