مقاله سير و تداوم انديشه هاي ايرانشهري در كليله و دمنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: سير و تداوم انديشه هاي ايرانشهري در كليله و دمنه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليله و دمنه
مقاله انديشه هاي ايرانشهري
مقاله شاهي آرماني
مقاله فره ايزدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري ناو بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: نواختي مقدم امين
جناب آقای / سرکار خانم: ممي زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله انديشه هاي ايرانشهري نظير شاهي آرماني، فره ايزدي، توامان بودن دين و ملك، عدالت، راستي و مانند آن در كليله و دمنه بررسي شده است. در كليله و دمنه، پادشاهي عطيه الهي است كه شاه در مركز ثقل امور مملكتي قرار دارد، پس بايد مهر ن‍ژادگي بر جبين وي نقش بندد، چه اگر جز اين باشد، موجودي اهريمني است كه سبب دگرگوني نظم حاكم بر کاينات مي گردد. وي بايد در جولانگاه حكومت از پشتيباني فرازميني بهره مند باشد و اين امر با فره ايزدي ميسر مي شود. چنين پادشاهي بايد به حليه عدل آراسته باشد تا هر كس به خويشكاري خود در طبقه خاص خود پرداخته و به رستگاري روان رسد. پادشاه بايد به كمالات رزمياري و فضايل دين ياري آراسته باشد. وي بايد با عنصر «راستي» پيوند اجتماعي را مستحكم تر نمايد كه در نهايت با سيطره نيروهاي اهورايي بر اهريمني، آرمانشهر كه مفري براي گريز از بي نظمي و بي، عدالتي است، تحقق مي يابد.