مقاله سيزده نکته درباره قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در سفينه از صفحه ۳۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: سيزده نکته درباره قرآن
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله علوم قرآني
مقاله مقام پيامبر(ص)
مقاله وحي
مقاله نزول قرآن
مقاله کلام خدا
مقاله نبوت
مقاله حجيت قرآن
مقاله تحدي
مقاله خطاب قرآن
مقاله جمع و تدوين قرآن
مقاله خاتميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در موضوع قرآن و علوم قرآني، مباحث مختلفي مطرح شده است. در اين مقاله، با نگاهي متفاوت، مباحث و موضوعات مرتبط با قرآن به تفصيل، بيان شده است:
۱٫ نزول قرآن به دو صورت: جمعي جملي و تدريجي. ۲٫ تناسب معجزات پيامبران با شان همان پيامبر و بي نظير و بي شبيه بودن قرآن به دليل شان پيامبر (ص) که بي نظير و بي شبيه است. ۳٫ کلام متکلم تجلي متکلم است و قرآن تجلي خداوند است و تجلي قرآن بر پيامبر (ص) به خاطر عبوديت اوست. ۴٫ وحي بر دو گونه است: وحي لفظ، وحي مضمون. ۵٫ قرآن کلام خداست و مدعاي آورنده قرآن صحيح است و نبوت پيامبر بر اساس الاهي بودن قرآن ثابت مي شود. ۶٫ خاتميت و ارتباط آن با ظاهر و باطن قرآن؛ از ادله خاتميت افضليت پيامبر (ص) و کامل بودن دين اوست. ۷٫ حجيت جمعيه قرآن نياز به تفسير دارد و به استناد حديث ثقلين، کتاب در کنار حامل آن حجت خداست. ۸٫ تحدي قرآن فقط به ظاهر نيست؛ بلکه باطن، تاويل، مطلع، رمز، سر، اشاره، ضرب مثل، محکم و متشابه از مولفه هاي تحدي قرآن است. ۹٫ قرآن به ترتيب نزول، جمع و تدوين نشده؛ ولي در کل، مجموعه اي از گوهرهاي پراکنده است که هر آيه درخشش خود را دارد. ۱۰٫ قطب الخطاب قرآن، پيامبر (ص) است. ۱۱٫ علوم قرآن شامل جمعي جملي يا جوامع المعاني، مفصلات علوم و مجملات علوم، مثل سوره توحيد است. ۱۲٫ اخلاق از علوم قرآن است. تهذيب نفس براي رفع نقص و رسيدن به کمال است. عبوديت بنده مولويت خدا را نشان مي دهد. رياضت گاهي استغناي باطني ايجاد ميکند. ۱۳٫ علوم نحو، طب، اخلاق، اقتصاد و طبيعيات، در قرآن، مطرح شده و قرآن محکم است و مفصلاتي در باطن خود دارد.