مقاله سيستم توليد-موجودي اقلام فسادپذير با تقاضاي تاثيرپذير از تورم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: سيستم توليد-موجودي اقلام فسادپذير با تقاضاي تاثيرپذير از تورم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله اقلام فسادپذير
مقاله ارزش فعلي
مقاله EPQ
مقاله دوره بهينه توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: راهدار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثر تورم بر مدل EPQ براي اقلام فسادپذير و با فرض خرابي تصادفي ماشين و دوره تعمير ثابت، مي پردازد. نرخ تقاضا تابعي از تورم فرض شده و با افزايش تورم، تقاضا نيز افزايش مي يابد. هدف مدل، تعيين دوره زماني بهينه توليد در سيستم توليد-موجودي مي‌باشد به طوريكه مجموع ارزش فعلي كليه هزينه ها شامل هزينه نگهداري موجودي، هزينه اقلام فاسد شده، هزينه راه اندازي، هزينه تشخيص و تعمير خرابي ماشين و هزينه فروش از دست رفته، در واحد زمان با در نظر گرفتن نرخ تورم در يك افق برنامه ريزي محدود، حداقل شود. با توجه به پيچيدگي مدل و استفاده از روابط تقريبي سري تيلور براي عبارات نمايي، در نهايت رابطه اي براي محاسبه تقريبي دوره زماني بهينه توليد بدست آمده است و اثرات تورم، فساد اقلام، خرابي ماشين و … بر دوره بهينه توليد به كمك تجزيه و تحليل عددي مطالعه شده است.