مقاله سيستم ماليات ستاني جامع درآمد اجاره املاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: سيستم ماليات ستاني جامع درآمد اجاره املاك
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم جامع
مقاله ماليات الكترونيكي
مقاله مكانيزاسيون
مقاله ماليات بر درآمد املاك
مقاله بانك اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي رخنه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان عبدالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجراي ماليات الكترونيكي علاوه بر زيرساختهاي تكنولوژيكي و قانوني، نيازمند سيستم مكانيزه قدرتمندي است كه بتواند دستيابي به اهداف بهبود عملكرد و كارايي فرايندهاي سازماني را تضمين نمايد. جهت پياده سازي ماليات الكترونيكي همراه با سيستم مكانيزاسيون براي ماليات بر درآمد املاك، امكان سنجي و شناسايي پيش نيازهاي لازم براي اجراي آنها ضروري است. در تحقيق حاضر، با مطالعه و بررسي وضعيت موجود مكانيزاسيون نظام مالياتي و فرايند ماليات بر درآمد املاك، چالش ها و مشكلات عمده اين بخش شناسايي گرديده و با ترسيم وضعيت مطلوب حاصل از پياده سازي فن آوري هاي اطلاعاتي در راستاي ماليات الكترونيكي و ارايه و معرفي سيستم جامع درآمد املاك و بانك اطلاعاتي آن، پيش نيازهاي ضروري جهت اجرا ارايه شده اند. سپس، پيش نيازهاي معرفي شده با نظرسنجي از نخبگان در زمينه املاك مورد بررسي قرار گرفتند و پاسخ هاي به دست آمده با آزمون دوجمله اي تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه تمامي پيش نيازهاي معرفي شده به جز سه مورد، از سوي نخبگان تاييد مي شود.