مقاله سيليكاژل اصلاح شده با زيركونيم اكسيد، به عنوان جاذبي جديد براي موليبدن – ۹۹ در ژنراتورهاي تكنسيم -۹۹m که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: سيليكاژل اصلاح شده با زيركونيم اكسيد، به عنوان جاذبي جديد براي موليبدن – ۹۹ در ژنراتورهاي تكنسيم -۹۹m
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنراتور تكنسيم -۹۹m
مقاله موليبدن -۹۹
مقاله كروماتوگرافي
مقاله اكسيدهاي زيركونيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملارضي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاذبي جديد براي موليبدن -۹۹- سيليكاژل اصلاح شده با زيركونيم اكسيد –(SiO2/ZrO2:Na2MoO4) تهيه و امكان استفاده از آن در ژنراتور تكنسيم ۹۹m- مورد بررسي قرار گرفت. خصوصيات جذبي موليبدن با ساختار موليبدات و تكنسيم ۹۹m- با ساختار پرتكنتات بر روي ستوني از اين جاذب، بررسي و نشان داده شد كه ظرفيت جذب موليبدات بر روي ژنراتور با جاذب جديد بيش از ژنراتور معمولي است كه در آن از ستون آلومينا استفاده مي شود. زيركونيم اكسيد با جذب شدن بر سطح سيليكا، خاصيت جذبي اين تركيب نسبت به موليبدن ۹۹- را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. تكنسيم ۹۹m- توسط محلول %۰٫۹ از سديم كلرايد شسته شده و خلوص راديونو كلايدي، راديوشيميايي و شيميايي محلول هاي حاصله اندازه گيري شدند. ژنراتور جديد در مقايسه با ژنراتورهاي آلوميناي موجود از ظرفيت بالاتري برخوردار است.