مقاله سيماي اسكندر در آيينه هاي موج دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: سيماي اسكندر در آيينه هاي موج دار
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکندر
مقاله اسکندرنامه ها
مقاله شخصيت
مقاله ادبيات فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسكندر مقدوني، يكي از چهره هاي تاريخ ساز و اثرگذار در تاريخ و تمدن بشر بوده است. جاي شگفتي است كه درباره هيچ شخصيت اسطوره اي و تاريخي تاكنون به اندازه اسكندر اثر مستقل به زبان فارسي تاليف نشده است، افزون بر بسياري از متون تاريخي كه به گونه اي مفصل درباره زندگي و شخصيت اسكندر سخن گفته اند، در هشت اثر به صورت نظم يا نثر به داستان زندگي اسكندر پرداخته شده است، از اين تعداد سه اثر به نثر نگاشته شده و پنج اثر در قالب شعر سروده شده است. از آن جا که پژوهش هاي صورت گرفته تا کنون بيشتر در پيوند با شخصيت اسکندر در آثار منظوم، بويژه شاهنامه و اسکندرنامه نظامي بوده و به آثار منثور در اين باره توجهي نشده است، در اين پژوهش كوشش شده، براي شناخت دقيق تر و جزيي تر چهره افسانه اي اسكندر رفتار، گفتار و كردار اسكندر و هم چنين ديدگاه هاي مولفان آثار پديده آمده درباره اسكندر (داستان اسكندر در شاهنامه، اسكندرنامه نظامي، آيينه اسكندري، خردنامه اسكندري و اسكندرنامه به روايت كاليستنس، داستان اسكندر در داراب نامه و اسكندرنامه منوچهرحكيم) بررسي و تحليل شود و مطالب در سه بخش زير دسته بندي شده است: الف) نام، نسب و نژاد ب) شخصيت و خلق و خو ج) لشكركشي ها و دشمنان اسكندر.
در اين بخش ها تفاوت ها و شباهت هاي آثار يادشده درباره اسكندر نيز بررسي مي شود. گفتني است، در آغاز هر بخش براي آگاهي بيشتر به كوتاهي مطالب تاريخي نيز درباره هر موضوع ارايه خواهد شد و در پايان دلايل توجه فراوان به اسكندر در زبان و ادبيات فارسي بررسي مي شود.