مقاله سيماي زن در رمان هاي برگزيده محمد محمد علي با تاكيد بر نقد ادبي فمينيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: سيماي زن در رمان هاي برگزيده محمد محمد علي با تاكيد بر نقد ادبي فمينيستي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ادبي فمينيستي
مقاله نقش پنهان
مقاله باورهاي خيس يک مرده
مقاله قصه تهمينه
مقاله محمدعلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد ادبي فمينيستي، يکي از انواع روي کردهاي نقدي است. منتقدان اين نحله فکري معتقدند بر ادبيات، هنجارهاي مردانه حاکم است و تجربيات، خواست ها، علايق و عواطف زنان در زير نقاب اين هنجارها رنگ باخته و بي اهميت جلوه داده شده اند، لذا قصد دارند تا با بررسي و تحليل دوباره آن با نگرشي ديگرگونه اين سنت هاي ادبي مردسالارانه را آشکار سازند تا از اين طريق بيان دارند که چگونه متون ادبي از تمايزات جنسي در يک فرهنگ حمايت مي کنند. در اين مقاله، سه رمان از رمان هاي محمد محمدعلي با گرايش نقد فمينيستي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور سعي شده تا با استفاده از فاکتورهاي مهمي از جمله مردسالاري، تبعيض جنسي، خشونت عليه زنان و… با استناد به کتب جامعه شناسي و فمينيستي، به نقد و بررسي اين آثار پرداخته شود. از بررسي اين رمان ها مشخص گرديد كه وضعيت زنان در رمان هاي محمدعلي به تدريج بهبود مي يابد و روابط شان با اجتماع پيچيده تر مي گردد. درون مايه هاي کشف هويت و خودشناسي و نيز تقابل دو نسل که از مهم ترين بن مايه هاي رمان هاي محمدعلي است، به خوبي سير تدريجي بهبود وضعيت زنان را در اين داستان ها به نمايش مي گذارد و بررسي اين رمان ها از ابتدا تا انتها، جهت گيري هاي خاص نويسنده را به سمت نگارش داستاني بر مبناي ديدي مثبت نسبت به زنان آشکار مي سازد.