مقاله سيماي فقر کودکان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: سيماي فقر کودکان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار کار
مقاله شدت فقر
مقاله شکاف فقر
مقاله فقر کودکان
مقاله نرخ فقر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادمقدم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سنگري مهذب كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: كودكان فقير ضمن سپري کردن دوران کودکي مشقت بار، در بزرگسالي نيز تحت تاثير فقر دوران کودکي هستند و به اين ترتيب آينده آن ها متاثر از معضلات دوران کودکي خواهد بود. از اين رو توجه به رفاه کودکان فقط نشان دهنده ارزش اخلاقي جامعه نيست بلکه کودکان مهم ترين سرمايه هاي انساني و منابع براي آينده هر جامعه اي هستند. هدف از انجام اين مطالعه شناخت دقيق عوامل موثر بر فقر کودکان در خانوارها است.
روش: اين پژوهش درصد ارايه تصويري از ابعاد مختلف فقر اقتصادي کودکان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۸۷ است. بدين منظور با استفاده از شاخص فوستر ـ گرير ـ توربک (۱۹۸۴) به محاسبه نرخ فقر کودکان مي پردازد و ارتباط فقر کودکان را با ويژگي هاي مختلف خانوار بررسي مي کند. اين مطالعه ويژگي هاي شغلي، سني، جنسيتي و تحصيلي سرپرست خانوارهاي کودکان فقير را همراه با بعد اين خانوارها در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به تفکيک مناطق محاسبه مي کند.
نتايج و يافته ها: نتايج مطالعه بيشترين نرخ فقر را در منطقه ۱۹ و کمترين آن را در منطقه ۳ نشان مي دهد. نرخ فقر کودکان در خانوارهاي داراي سرپرست فاقد تحصيلات عالي و شغل غيررسمي بيشتر است. بيشترين نرخ فقر کودکان مربوط به خانوارهاي زن سرپرست فاقد تحصيلات و شغل غيررسمي است.