مقاله سينتيك تشكيل پوشش كاربيد واناديم بر سطح فولاد DIN 1.2367 بروش نفوذ واكنشي گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: سينتيك تشكيل پوشش كاربيد واناديم بر سطح فولاد DIN 1.2367 بروش نفوذ واكنشي گرمايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش سراميكي
مقاله كاربيد واناديم
مقاله نفوذ واكنشي گرمايي
مقاله فولاد گرمكار
مقاله سينتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلعلي پور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت سايشي و خوردگي عالي به همراه چسبندگي و دوام حرارتي خوب پوشش هاي كاربيدي كه به روش نفوذ واكنشي گرمايي ايجاد مي شوند، اين پوشش ها را از لحاظ تكنولوژيكي مورد توجه ساخته است. اين تحقيق به بررسي سينتيك رشد پوشش كاربيد واناديم  (VC)در سطح فولاد به روش نفوذ واكنشي گرمايي، پرداخته است. تشكيل پوشش كاربيد واناديم، با قرار دادن فولاد گرمكار ۲۳۶۷، DIN 1 در محيط غني از واناديم حاوي پودر فرو واناديم، كلريدآمونيم و آلومينا، و ايجاد تركيب بين واناديم محيط با كربن موجود در سطح فولاد در دماهاي ۹۵۰، ۱۰۵۰ و ۱۱۵۰ درجه سانتيگراد، به مدت ۰٫۵ تا ۴٫۵ ساعت، انجام شد. از ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني روبشي(SEM)  مجهز به آناليز نقطه اي EDX و اشعه X براي مطالعه پوشش استفاده شد. بسته به زمان و دماي عمليات، ضخامتي بين ۲٫۳ تا ۲۳٫۲ ميكرومتر ايجاد شد. مشخص شد كه ضخامت لايه نسبت به زمان عمليات، از رابطه سهموي پيروي مي كند. همچنين رابطه ارنيوسي براي انرژي اكتيواسيون نفوذ بدست آمد و از روي آن ثابت نفوذ و انرژي اكتيواسيون نفوذ كربن بترتيب ۷٫۹۸x10-4Cm2/S و ۱۷۳٫۲ KJ/mol مشخص شد. نهايتا مشخص شد كه براي ايجاد لايه اي با تخلخل پايين بايد محدوده پاييني براي دماي عمليات انتخاب كرد.