مقاله سينتيک افت رطوبت و مقايسه کيفيت ورقه هاي گوجه فرنگي در مرحله خشک شدن با سه روش: خشک کردن خورشيدي، آفتابي سنتي و هواي خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۹ منتشر شده است.
نام: سينتيک افت رطوبت و مقايسه کيفيت ورقه هاي گوجه فرنگي در مرحله خشک شدن با سه روش: خشک کردن خورشيدي، آفتابي سنتي و هواي خشک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله خشک کردن
مقاله چروکيدگي
مقاله قابليت جذب آب
مقاله خشک کن خورشيدي
مقاله رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي باغ خندان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دخاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد ورقه هاي گوجه فرنگي خشک شده يکي از راه هاي کاهش ضايعات زياد گوجه فرنگي تازه در کشور محسوب مي شود. کيفيت محصول خشک شده به وسيله معيارهايي مانند چروکيدگي، قابليت جذب مجدد آب و رنگ محصول ارزيابي مي گردد. در اين تحقيق، با ساخت يک دستگاه خشک کن خورشيدي، ورقه هاي گوجه فرنگي در آن خشک شده و با روش سنتي خشک کردن خورشيدي مقايسه گرديد. هم چنين در يک آون آزمايشگاهي (در دماهاي ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰) نيز، خشک کردن انجام شد و مشخص گرديد که شدت افت رطوبت در دماهاي بالاتر هوا بيشتر است. هم چنين در منحني هاي شدت افت رطوبت محصول، يک دوره سرعت ثابت و يک دوره سرعت نزولي ديده شد. با خشک کردن ورقه هاي گوجه فرنگي در يک دستگاه خشک کن خورشيدي و در روش خشک کردن سنتي آفتابي نيز نتيجه گيري شد که سرعت خشک شدن در خشک کن خورشيدي بين ۱۷ تا ۴۵ درصد بيشتر از روش سنتي است. بررسي تغييرات درصد چروکيدگي طي خشک کردن در دماهاي مختلف هوا نيز نشان داد که اثر دماي هواي خشک کن روي چروکيدگي محصول معني دار نيست. هم چنين مشخص شد که قابليت جذب مجدد آب محصول نيز مستقل از دماي هواي خشک کن است. در مورد رنگ نيز محصول خشک شده در دماي پايين هوا (حدود ۵۰)، داراي رنگ قرمزتر و روشن تري نسبت به دماي ۸۰ بود.