مقاله سينتيک فرآيند الکترووينينگ کبالت از حمام سولفاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: سينتيک فرآيند الکترووينينگ کبالت از حمام سولفاتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبالت
مقاله الکترووينينگ
مقاله سينتيک
مقاله مکانيزم
مقاله ولتامتري سيکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوزباشي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فلز کبالت عمدتا از طريق فرآيند الکترووينينگ محلول سولفاتي آن توليد مي شود. با توجه به رقابت موجود بين رسوب دهي فلز کبالت و تصاعد گاز هيدروژن در کاتد در حين فرآيند احيا در حمام سولفاتي، بررسي مکانيزم رسوب دهي و سينتيک فرآيند از اهميت به سزايي برخوردار است. در اين پژوهش، مطالعه اي اجمالي بر سينتيک فرآيند الکترووينينگ کبالت و مکانيزم واکنش هاي درگير در حين رسوب دهي انجام شده است. نتايج حاکي از آن است که رسوب دهي کبالت از طريق احياي هيدروکسيدها که ترکيبات مياني محسوب مي شوند، انجام مي گيرد. اثر پارامترهايي نظير دما و نرخ روبش پتانسيل بر فرآيند الکترووينينگ کبالت با استفاده از روش ولتامتري سيکلي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. همچنين با استفاده از نتايج حاصل از آزمايشات، مقادير ضريب نفوذ و ثابت سرعت واکنش اندازه گيري و محاسبه شده اند.