مقاله سينيتيک خشک کردن دانه هاي انار و ميزان انرژي مصرفي در خشک کردن به روش مايکروويو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: سينيتيک خشک کردن دانه هاي انار و ميزان انرژي مصرفي در خشک کردن به روش مايکروويو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انار
مقاله مدل رياضي
مقاله خشک کن مايکروويو
مقاله ضريب نفوذ موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عماد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه رفتار خشک شدن و تاثير شرايط مختلف خشک کردن بر تمايل به از دست دادن رطوبت و ضريب نفوذ موثر، تعيين بهترين مدل رياضي خشک شدن، تعيين مقادير انرژي فعال سازي و ميزان انرژي مصرفي در دو گونه انار شيرين و ترش با استفاده از خشک کن مايکروويو مورد بررسي قرار گرفت. با تحليل رگرسيوني براي مدل هاي مورد بررسي، مشخص شد که مدل پيج بهترين برازش را با داده هاي بدست آمده نشان مي دهد. ضريب نفوذ موثر دانه هاي انار در خشک کن مايکروويو بين ۱۰-۱۰×۳٫۳۴ تا ۱۰-۱۰×۳۲٫۰۵ متر مربع بر ثانيه بدست آمد. انرژي فعال سازي در خشک کن مايکروويو به ترتيب براي انار شيرين و ترش برابر با ۱۷٫۲۲ و ۲۳٫۸۳ کيلوژول محاسبه شد. ميزان انرژي مصرفي براي خشک کردن دانه هاي انار شيرين و ترش بين ۰٫۱۶۷ تا ۰٫۳۸۳ کيلووات بر کيلوگرم بدست آمد.