مقاله سپسيس: نشانگان يا بيماري؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۰۰ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: سپسيس: نشانگان يا بيماري؟
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپسيس
مقاله پاتوفيزيولوژي
مقاله درمان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقبايي ميرعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مود نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سپسيس، بعد از عفونت هاي ريه و بيماري ايدز، سومين علت مرگ به دليل عفونت بوده، با در نظر گرفتن روند رو به تزايد بروز و مشکلات متعاقب آن (از جمله شوک سپتيک) شايع ترين علت مرگ در بخش هاي مراقبت ويژه است. سپسيس ناشي از باکتري هاي گرم منفي از جمله مهم ترين علل ايجاد سپسيس مي باشد و در ۲۰ سال اخير روند ابتلا به آن رو به افزايش بوده است. سپسيس ناشي از باسيل هاي گرم منفي مرگ و مير بيشتري نسبت به باکتري هاي ديگر دارد ولي باکتري هاي گرم مثبت، بي هوازي ها، قارچ ها و حتي ويروس ها نيز مي توانند در زمره علت شناسي هاي اين بيماري قرار گيرند. تعاقب وقايع پاتوفيزيولوژيک ناشي از تداخل بين عامل بيماري زاي مهاجم و ميزبان انساني هنوز از جمله مسايل متنوع و ‏پيچيده به شمار مي رود و به نحو کامل روشن نشده است. به ويژه اين نکته حايز اهميت است که متاسفانه مشاهدات به عمل آمده ‏در مدل هاي حيواني سپسيس به سختي در مورد مدل انساني قابل انطباق مي باشد.‏ بدشگون ترين اختلال متعاقب سپسيس گرم منفي، شوک است. به نظر مي رسد کاهش فشارخون همراه با سپسيس با آزادي پپتيدهاي موثر بر عروق مانند برادي کينين و سروتونين و آسيب وارده بر عروق با وخامت اين بيماري در ارتباط باشد. شاه‏ علامت هموديناميکي سپسيس، حالت هايپرديناميک با وجه مشخصه بالا بودن برون ده قلبي توام با پايين بودن مقاومت عروق محيطي است‏. اهداف اصلي درماني براي بيماران مبتلا به سپسيس شامل موارد پنج گانه تشخيص به موقع و بررسي نوع پاتوژن مهاجم، حذف سريع منبع عفونت، شروع درمان ضدميکروبي به صورت تهاجمي در مراحل اوليه، تدارک مناسب حمايت هاي قلبي عروقي و ريوي شامل احيا با مايعات، استفاده از منقبض کننده هاي عروقي و تهويه مکانيکي و در نهايت در نظر داشتن درمان هاي حمايتي متابوليک مي باشد.
فرآيند سپسيس، با در نظر گرفتن تعاريف اوليه ملاک هاي تشخيصي، نشانگاني سهل و ممتنع است و با وجود سادگي ‏ظاهري علت شناسي آن، هنوز حايز پيچيدگي هاي يک بيماري شناخته شده نسبي است. ‏هدف از اين مقاله، آموزشي مروري بر آخرين فرضيات و يافته هاي تشخيصي و درماني مرتبط با سپسيس مي باشد.