سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مشارکت های الکترونیکی (e-collaboration) که بر روی شبکه های مشارکتی میسر است در پیاده سای نیاز به راه حل های سامانه ای دارند. راه حل پیشنهادی این مقاله ایجاد شالوده ای مرکب از سامانه های الکترونیکی ارتباط با کاربران (e-CRM) و سامانه های الکترونیکی ارتباط با همکاران (e-RRM) است. این پیشنهاد در قالب یک راه حل عملی در قالب سامانه پاسخگوی هوشمند بر روی نقطه تجاری ایران طراح و امکان سنجی گردیده که با نام سپه در این مقاله تعریف و تشریح می گردد.