مقاله سکه هاي اتابکان آذربايجان مکشوفه در استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پيام باستان شناس از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: سکه هاي اتابکان آذربايجان مکشوفه در استان زنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکه
مقاله دوره سلجوقي
مقاله اتابکان آذربايجان
مقاله سجاس
مقاله ورمزيار
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اندرود پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علم سکه شناسي بخش مهمي از باستان شناسي و شاهد زنده اي از تمدن دنياي قديم و ملل مختلف است. اين علم توانسته است بزرگترين خدمت را در روشن کردن گوشه هاي تاريک و مبهم تاريخ گذشته ايفا کند. سکه در هر دوره نماينده عادات، آداب، خط، زبان، هنر، تمدن، ثروت و ارتباطات تجاري هر ملت و مملکتي است. در واقع سکه توانسته است در محوطه هاي تاريخي کمک شاياني به روشن شدن تاريخ و هنر دنياي قديم بنمايد. سکه سندي مکتوب، کتابي کوچک و پرمحتواست که فقط ارزش مبادلاتي و پولي نداشته بلکه کاربردهاي نمادين و آييني نيز ايفاکرده است. سکه هاي دوره سلجوقي نسبت به ديگر دوره ها کمتر مطالعه شده اند؛ لذا بررسي اين سکه هاکار ارزنده اي خواهد بود. اين مقاله بر آن است تا سکه هاي اتابکان آذربايجان مکشوفه در شهر سجاس و روستاي ورمزيار استان زنجان را که مربوط به دوره سلجوقي اند؛ معرفي نموده و ويژگيهاي هنري و کتيبه هاي آنها را بيان نمايد.