سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام شکوهی – عضو هیات علمی پارک علم و فناوری یزد
اسفندیار اختیاری – استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد و معاون فناوری پارک علم و فناوری یز

چکیده:

در این مقاله عملکرد بخش تحقیق و توسعه ) ) R&D کشورهای صنعتی و یا در حال صنعتی شدن از قبیل آمریکا، ژاپن، آلمان ،استرالیا،پرتغال و … مورد بررسی قرار گرفته است . بدنه سیاسی و شرایط اقتصادی متفاوت هریک ازاین کشورها،تعیین کننده نوع سیاستها درتحقیق و توسعه صنایع این کشورها می باشد . نحوه سیاست گذاری، سرمایه گذاری . موانع موجود بر سر راه پیشرفت تحقیق و توسعه در این کشورها و نیز راهکارهای علمی برای فعال کردن تحقیق و توسعه در صنایع این کشورها به صورتی تحلیلی بیان شده است . موفقیت برنامه های تحقیق و تو سعه در هر یک از این کشورها با توجه به مشی متفاوت آنها می تواند قابل توجه باشد . مقایسه ای تحلیلی از تفاوت سیاستگذاری ها و رویه های موجود بیان کننده انعطاف پذیری تحقیق و توسعه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها می باشد .