سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر حق دوست – کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
رضا دهنویه – کرمان، معاون پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
محمد رشیدی – کرمان، محقق پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
محمدحسین مهرالحسنی – کرمان، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت

چکیده:

آینده پژوهی، تصویرسازی از آینده با یک متدلوژی مشخص و بر اساس مبانی علمی است و در حوزه سلامت کاربرد فراوانی دارد. هرچند که عمدتاً در خارج از ساختار وزارت بهداشت نهادهایی به انجام مطالعات آینده پژوهی مشغول می باشند و اخیراً در سندهای مهم بخش سلامت این مفهوم وارد شده است، منتهی هنوز تا استفاده مناسب از آن در بخش سلامت فاصله زیادی وجود دارد. انجام پروژه های آینده پژوهی با چالش های مهمی در بخش سلامت کشور مواجه می باشند. متأسفانه آینده پژوهی، موضوعی ناآشنا برای گروه های ذینفع بوده و تعداد افراد توانمند در این حوزه اندک است، لذا ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی مورد نیاز ضروری می باشد .اگرچه تولید مستندات علمی چه آموزشی و چه تحقیقاتی در حیطه آینده پژوهی ضروری است، اما در کنار این موضوع باید نسبت به بکارگیری این مباحث اقدام شود. نگاه اولیه به آینده پژوهی در بخش سلامت ممکن است نگاهی غیرکاربردی باشد و کمتر تصور شود که تصاویر تولیدی در آینده پژوهی میتواند مبنای تصمیم گیری قرارگیرد. تغییر نگاه مدیریتی و حاکم نمودن دیدگاه آینده پژوهی باید به عنوان یک راهبرد جدی در بخش سلامت کشور در نظر گرفته شود.