سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن ابراهیمی حسین زاده – گروه بیوتکنولوژی ، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران
محمد میردریکوند –
حمیدرضا عبدی –

چکیده:

پس از نظر سنجی از تعداد زیادی از صاحبنظران کشور در مورد ساختار، سیاستها و راهکارهای مورد نیاز جهت پیشبرد تحقیق و توسعه در کشور و خصوصا در زمینه بیوتکنولوژی و همچنین مطالعه چندین کشور، حاصل به صورت مقاله ای تدوین شده است که به بحث در مورد شرایط لازم و برخی موانع، سیاست ها و بررسی راهکارهای اجرایی و زیر ساخت های لازم و همچنین قوانین مورد نیاز جهت گسترش تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشور می پردازد. بررسی از چند جنبه آموزش و تامین نیروی انسانی، توسعه کمی و کیفی پژوهش، قوانین حمایتی لازم و حلقه های پشتیبانی مورد نیاز، صورت گرفته است. تمامی موارد یاد شده در قالب بیش از ۳۰ بند به عنوان پیشنهاد بررسی شده اند که از میان آنها می توان به اعزام هدفمند دانشجو به خارج، ایجاد دوره های مشترک خارجی، تعیین اولویت های پژوهشی در کشور ، جذب دانشمندان کشورهای خارجی و یا حداقل کشورهای اسلامی، ایجاد آزمایشگاه های ملی، تدوین قوانین مالکیت فکری، اصلاح قوانین گمرکی، مراکز تدوین استاندارد و تایید و کنترل کیفی، شهرک ها و پارکهای علمی – تحقیقاتی ، مراکز اطلاع رسانی و بازار یابی، مراکز انتقال تکنولوژی ، مراکز فرهنگ سازی و مراکز داوری و دادگاه های تکنولوژی اشاره نمود. در تمام موارد یاد شده بحث های لازممطرح شده اند.