سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف حجت – سازمان ح فاظت محیط زیست

چکیده:

روند سریع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ضرورت حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست، که گامی در جهت توسعه پایدار می باشد را صد چندان نموده است. معاونت محیط انسانی با استفاده از قوانین، مقررات و استانداردهای خاص به حفظ و بهبود کیفیت منابع آبی، خاک و هوا همت گمارده است و در این راستا باه هدف شناخت و کاهش آلاینده های زیست محیطی، کاهش و پایش کیفیت منابع آلاینده و پیشگری از بروز اثرات زیست محیطی ناشی از طرح های توسعه، فعالیت می نماید. پاره ای از این فعالیت ها را می توان به شرح زیر برشمرد: تدوین و تصویب برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران و نظارت بر حسن اجرای آن، انجام مطالعات گسترده در زمینه مسائل زیست محیطی به منظور انتخاب گزینه های مناسب طرح های جامع و تفضیلی شهرها جهت پیشگری از بروز اثرات سوء جابجایی، م هاجرت و حاشیه نشینی، تدوین برنامه مدیریت پسماندها در استان های شمالی کشور و تعیین نقاط مناسب در کشور جهت دفن پسامدهای خطرناک، ارائه لایحه پسماندها جهت تصویب به هیئت محترم دولت، ایجاد آزمایشگاه های پایلوت به منظور الگوسازی روش های تصفیه فاضلاب و شیرابه زباله ها و قانونمند کردن اجرای آنها، تهیه دستورالعمل فنی دفع زباله های بیمارستانی و ارسال به دستگاه های ذیربط، بررسی تقاضای آزمایشگاه های معتمد و صدور گواهینامه تأسیس آنها، تهیه دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی برای طرح ها و پروژه های عمرانی در ده موضوع مشمول و … این نوشتار به بیان سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای معاونت محیط انسانی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده می پردازد.