سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ناصربخت – دانشجویکارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

این مقاله درصدد تبیین الگوی تکاملی در ادبیات سیاست گذاری تکنولوژی است . به طور عمومی، دو رویکرد در حوزه سیاست گذاری وجود دارد که به رویکرد نئوکلاسیک و تکاملی ( که شامل تحلیل های قابلیتی و دیگر تحلیل های ساختاری می شود ) طبقه بندی می شود . این مطالعه درصدد تبیین رویکرد تکاملی است و نشان داده می شود که دامنه سیاست گذاری تکنولوژیک در دیدگاه تکاملی، حوزه ای فراتر ازآنالیزهای شکست بازار نئوکلاسیکی است