سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عفت نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا نی ساز – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
عباس محمد صالحیان – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

استانداردها و معیارهای مص رف انرژی که از سال ۱۹۷۰ آغاز شده تأثیر به سزایی در جهت کاهش مصرف انرژی داشته اند که از اهم آنها همسوسازی رفتار بنگاه ها با منافع ملی و اهداف ملی می باشد . از طرفی استاندارد معیار مصرف انرژی از وظائف حاکمیتی دولت بوده که در کشور ما نیز بدان پرداخته شده است . تاکنون ۱۵ معیارو استاندارد برچسب مصرف انرژی در تجهیزات برقی و فرآیندهای صنعتی تدوین گردیده است که شامل وسایل پرمصرف خانگی نظیر یـخچال فـریزرها، ماشـین های لباسـشویی، کولرهـای آبـی، کولـرهای گـازی، پمـپ های سانتریفوژ،کمپرسورهای تبرید، اتوهای برقی، بخاری برقی، چیلرهای تراکمی، سمارو برقی، لامپ های الکتریکی، الکتروموتورهای تک فاز، آبگرمکن برقی و معیار مصرف انرژی در فرآیند سیمان می باشد برآوردها نشان می دهد که اجرای این استانداردها و معیارها در یک برنامه پنج ساله ۴۵۰ مگاوات پیک سایی و ۳۵۰۰ گیگاوات ساعت صرفه جویی انرژی به همراه خواهد داشت .