سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد شیخی – گروه فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود اله وردی زاده –
یوسف بهرام پور – دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رهنما – گروه فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله ما جوابهای دقیقی برای سیاهچاله های دیلاتونی باردار چرخشی (چرخش کند) در فضا- زمان تخت n – بعدی معرفی می شوند. جوابهای ما در حالت چهار بعدی به جوابهای هورن و هوروویتستقلیل میابند همچنین در غیاب میدان دیلاتون، جوابهای ما جوابهای سیاهچاله های باردار چرخشی ( چرخش کند) کر نیومن در ابعاد بالا تصدیق می کنند . در پایان، اندازه حرکت و ثابت ژیرومگتیک سیاهچاله های مورد بحث نیز محاسبه شده است که این موضوع چگونگی تاثیر میدان دیلاتون روی ثابت ژیرومگتیک این سیاهچاله ها را نشان میدهد.