سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ستاره – گروه فیزیک دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مقاله با بدست آوردن پتانسیل های پیمانه ای ( میدان های تتراد) و مولفه های متریک تغییر یافته تا مرتبه ی دوم بر حسب پارامتر نا جابجایی، جواب رایزنر-مورد شترام دو سیته در فضای غیر جابجایی را نیز بدست می آوریم.