سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید تمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده معدن و متالورژ
مهدی سنجری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده معدن و متالورژ
مصطفی کتابچی – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده معدن و متالورژی
نادر پروین – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

فرایند نورد تجمعی (Accumulative Roll Bonding) به عنوان یکی از روشهای تغییر شکل شدید پلاستیکی (SPD) برروی نمونه های فولاد IF و آلومینیوم ۱۱۰ انجام شد دراین فرایند نمونه های ورقه ای فولاد IF تا ده پاس، در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد و همچنین نمونه های آلومینیوم ۱۱۰۰ ، تا ۷ پاس در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد تحت فرایند ARB قرار گرفتند تغییرات ساختار به وسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشاهده شد. ضخامت متوسط دانه های فریت در نمونه های IF تا ۱۷۰ نانومتر و مقدار آن برای آلومینیوم ۱۱۰۰ تا ۵۰۰nm کاهش پیدا کرد. با افزایش دمای فرایند ، عمل bonding بین ورقه ها بهتر صورت می گیرد اما در عین حال از رسیدن به اندازه دانه های ریزتر جلوگیری می نماید با افزایش تعداد پاسهای ARB لبه نمونه ها دچار شکست می شود. همچنین با افزایش کاهش در سطح مقطع، کاهش در اندازه دانه و همچنین پیوندهای مناسبتری قابل دستیابی است علاوه بر این تغییرات سختی با افزایش تعداد پاسهای ARB، همچنین تغییرات آن در ضخامت نمونه بررسی گردید مقدار افزایش سختی دراین نمونه ها بیش از ۲۷۰% می باشد خواص مکانیکی آلومینیوم ۱۱۰۰ نیز مورد بررسی قرار گرفت علاوه براین اثر برس کاری برروی سختی در نمونه های ARB بررسی گردید.