سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حجت فلاح توتکار –

چکیده:

سیدجمال الدین اسدابادی بر بنیاد دانش وسیع خود از میراث فکری اسلام به تامل در باب اندیشه ها و مکتبهای مغرب زمین پرداخت او بنیاد اسلام را بر عقلانیت می دانست و برای عنصر خرد و عقل در اسلام جایگاه خاصی قائل بود. اسلام از نظر او یگانه دینی بودکه ضمن اعتقاد بلادلیل و اتباع ظنون می کرد. به تقلید و پیروی بی دلیل و برهان را مردود می دانست او بر این باور بود که در اسلام برای هیچ گروهی قداست و امتیاز خاصی وجود ندارد و تمامی سعادت و افتخار از نتایج خردو روزی است سیدجمال بر این باور بود که پروتستانتیسم مسیحی تحت تاثیر اصول اسلامی بود و لوتر با تاثیر پذیری از اسلام به نفی مرجعیت کلیسایی واسطه گری کشیشان میان خدا و خلق پرداخت .