سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
المیرا برهمند –

چکیده:
امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت وبرپایی صنایع بزرگ استفاده ازگونه های مختلف ماشین الات تجهیزات فرایندها و موادشیمیایی امری گریز ناپذیر شده است صنعتی شدن و تولید فزاینده خطرهایی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده است این امر باعث شده است که نیروی کار دربرابر عوامل زیان اور بسیارقرارگیرد عواملی که جزو جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می ایند و همواره تندرستی نیروی کارا را تهدید می کنند علاوه براین رشد صنعت باعث بروز حوادث شغلی و صنعتی کوچک و بزرگ شده است که باعث وارد امدن خسارات و اسیب های جانی و مالی بسیاری گردیده است دراین مقاله با مطالعات کتابخانه ای به بررسی سیرتکاملی بهداشت و ایمنی شغلی درجهان پرداخته شده است سازمانهایی که باهدف ترویج بهداشت و ایمنی گام مهمی درراستای بهبود وضعیت کارکنان برداشته اند و همچنین حوادث بزرگ صنعتی که موجب ارتقای وضعیت بهداشت و ایمنی شغلی گردیده اند به اختصار اورده شده است همچنین قوانین و استانداردهایی که نقش کلیدی درکاهش میزان تلفات و حوادث ناشی ازکار درصنعت داشته اند ذکر گردیده است