سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساسان رضادوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بیان امر پایداری در کشاورزی با تاکید بر افزایش کارآیی انرژی در مزرعه است . جهت آشنایی با روند مصرف انرژی در مزارع و مقدار انرژی بدست آمده از اکوسیستم های زراعی مزرعه ای به عنوان نمونه انتخاب و بازدهی انرژی برای آن محاسبه شد .
کارآیی در مزرعه ۱/۶۷ بدست آمد و مشخص شد که نسبت به سایر کشورهایی که دارای کشاورزی پیشرفته ای هستند در حد مطلوبی قرار دارد . بیشترین هزینه انرژی مزرعه مورد نظر مربوط به انرژی الکتریسیته بود که جهت پمپاژآب مصرف می شود ) ۳۸ درصد ). دومین مورد انرژی بر، کود شیمیائی بود که با صرف ۳۶ درصد از انرژی کل بدست آمد . همچنین کمترین هزینه انرژی از آن نهاده بذر، و به میزان ۴۴ درصد بوده است . نتایج این بررسی نشان می دهد که انرژی اولیه مصرفی به ازای هر واحد انرژی تولید شده در کشورهای پیشرفته ۲ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از کشورهای درحال توسعه است، به طوری که بازدهی انرژی در مزارع چغندر قند آمریکا ۰/۸ اعلام شده است .