سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل کریمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (mpb) زباله شهری (msw)اثبات کرده به عنوان یک تکنیک توانانیازهایمان برای پایداری زیست محیطی دفن زباله انجام داده است.مخصوصا mbp در کاهش نیتروژن آمو نیاکی موجود در شیرابه است.در تعدیل های فرم های نیتروژن که در طی mbp رخ میدهد و در نقشی که بازی میشودبه وسیله ی فرایند هایی مثل نیتر یفیکاسیون و تولید ترکیبات آلی مقاوم است تغعییر در شکلهای دینامیکی در طی mbpتحقیق شده است.msw پیش تصفیه ی بیو لوژیکی و مکانیکی شده نمونه ها گرد اوری شدهو در مراحل مختلف فرایند انالیز شدند تا به سیر تکاملی فرم های نیتروژن ریسدگی کنند آزمون های ابرفتگی ستونی پیوسته و منقطع به خوبی اجرا شد.نیتریفیکاسیونناچیز است و تبخیر می تواند قسمتی از کم شدننیتروژن آمونیاکی در شیرابه را شرح دهد.مشارکت نیتروژن آمونیاکی در فرم ماده ی آلی مقاوم ارزیابی شده و احتمالا آن نقش مهمی بازی میکند.حداکثر مقدار نیتروژن الی مقاوم در زباله بعد از ۶۰ روز از پیش تصفیه هوازی یافت حداقل در طی mbp باید در حدود ۸-۹ هفته به منظور حد اقل نمودن مشارکت نیتروژن آمونیاکی نیاز داریم مگر اینکه پسماند به وسیله نسبت تراکم cn ترکیب شود.