سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام جعفری –

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از ساده ترین ابزارهای توسعه منابع انسانی محسوب می شود . یکی از راه های توسعه انسان ها درگیرساختن آنان در فعالیت ها و فرآیندها است و نظام پیشنهادها نیز زمینه تفکر افراد در سازمان را فراهم می آورد . با توجه به ارزش افزوده ای که شیوه های مختلف پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمان ایجاد می نماید، نظام پیشنهادهای کایزنی به عنوان مناسب ترین متد استقرار معرفی می شود . نگرش آایزنی به سیستم پیشنهادها باعث حذف و آاهش عظیم اتلاف های کوچک درون سازمانی شده و با اجرای بهبودهای آوچک، زمینهبرای بروز اتلاف های بزرگتر ناشی از بی توجهی به مسائل کوچک فراهم نخواهد شد . در چنین نگرشی وجودتکنیک های مکمل نظیر نظام حل مسئله (QCC) و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در آنار سیستم پیشنهادها بسیار سودمند و مؤثر خواهد بود .