سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حسین امیرمعزی – دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر نویسنده مسئول
مهرداد متانی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر، ایران

چکیده:
آنچه که امروزه به عنوان مدیریت منابع انسانی (HRM) نامیده می شود چیست و چه سابقه ای دارد؟تعدادی از تغییرات اساسی در محیط اجتماعی و اقتصادی که باعث تکامل HRM شده است را در ادامه بحث مورد بررسی قرار می دهیم. اگر چه بسیاری از مورخان شروع HRM را از قرن ۱۹ با صنعتی شدن سریع ایالات متحده می دانند، ولی ما بررسیمان را از زمان های قبل یعنی در قرون وسطا شروع می نماییم (Dulebohn, Ferris, & Stodd, ,1995و, Ling 1965). یکی از دلایل این انتخاب این است که ما می خواهم تغییرات در روابط استخدامی را در طول زمان بررسی نماییم. اگر چه بیشتر دانش ما درباره ی مباحث سنتی منابع انسانی ( کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیابی) در سازمانهای بزرگ می توانند در سازمانها کوچک نیز به کار روند، با این حال شواهد نشان می دهد که سازمانهای کوچک تفاوت هایی دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمانهای بزرگ ندارد. بررسی ها آشکارکرده است که درک ما از مباحث مهم منابع انسانی در سازمان های کوچک محدود است . اگر چه ما ناچاریم در ابتدا درک کنیم که این سازمانها چگونه استخدام می کنند، پاداش می دهند، و شاید حتی چگونه کارمندان خود را بر می انگیزانند. اما با کمبود تئوری و اطلاعات ضروری برای درک اینکه چگونه این سازمان ها کارکنانشان را آموزش می دهند، عملکردشان را ارزیابی می کنند، تغییر سازمانی را اداره می کنند و یا به روابط بالقوه بین کارکنان پاسخ می دهند، مواجه هستیم. مسلم است که تصمیمات بالقوه اولیه منابع انسانی ناچار تأثیر بسزایی در موفقیت سازمان دارد. بسیار مهم است که ما درک کنیم چگونه این حوزه های کارکردی ( و همچنین تکامل و تعامل آنها) بر سازمان های کوچک نوظهور اثر می گذارد و چگونه تصمیمات اتخاذ شده منابع انسانی در طول مراحل رسمی توسعه یک سازمان بر اهداف بلند مدت آن اثر می گذارد.