سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد اکبرنژاد – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران دانشگاه تهران
رسول میرقادری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران
محمد رحمانی مفرد – مدیر سابق امور فنی شرکت یادمان سازه

چکیده:

برج میلاد تهران با عنوان نخستین تجربه مهندسی کشور در طراحی و ساخت سازه های بلند ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است. مجموعه مطالعات سازه ای با همکاری مشاور خارجی برای قسمت های مختلف این سازه (فونداسیون، بدنه اصلی یا shaft، سازه راس و دکل آنتن) منطبق بر معتبرترین آیین نامه های بین المللی صورت گرفته و تحلیل ها بر مبنای و مدل، یکی با اعضای یک بعدی و دیگری با اعضای یک بعدی و دو بعدی کنترل شده است به منظور اطمینان از صحت بارهای جانبی باد مجموعه ای از مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی انجام شده است که در ایننوشتار در ارتباط با هر یک از آنها توضیحاتی به اختصار ارائه شده است. با توجه به شکل خاص مقطع برج و خاصیت هوابند (Bluff) بودن آن وقوع برخی پدیده ها نظیر ریزش گردابه (Vortex shedding) غیر محتمل است ولی در مقابل، معیار آسایش کاربران سازه راس و پدیده ناپایداری دینامیکی ازموضوعات مورد جستجو و پر اهمیت این مجموعه مطالعات است.