سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مطلبی – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت اطلاعات در زنجیره تامین، انواع اطلاعات قابل اشتراک گذاری و مدلهای مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بعنوان مطالعه موردی رابطه یکی از تامین کنندگان رده اول شرکت ایران خودرو از یک طرف با ایران خودرو از طرف دیگر با سازندگان آن بررسی گردیده، مشکلات سیستم فعلی تجزیه و تحلیل شده و یک سیستم جامع اطلاعاتی برای زنجیره تامین فوق پیشنهاد شده است. اعتبار مدل پیشنهادی از طریق نظر سنجی از خبرگان و مدلسای و شبیه سازی آن مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کاهش قابل توجه موجودیتها و کاهش توقفات خطتولید در شرکت ایران خودرو و زنجیره تامین آن می باشد.