سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعلی شفا بخش – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
یاسر بوداغی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه سمنان

چکیده:

به کارگیری سیستمهای اطلاعات مکانی GIS درصنعت حمل و نقل ریلی به منظور استفاده بهینه مدیران و تصمیم گیران ضروری می باشد . راه آهنها که همواره بخش استراتژیک سیستم حمل و نقل هر کشور را تشکیل می دهند نقش قابل ملاحظه ای درپشتیبانی اقتصاد سالم هر کشور ی ایفا می کنند لذا سالیانه درجهان سرمایه گذاری هنگفتی به جهت ساخت و نگهداری این سیستم هزینه می شود دراین راستا به کارگیری صحیح سیستمهای اطلاعات مکانی می تواند صرفه جویی زیادی را از لحاظ اقتصادی برای سازمانها ازجمله راه آهن به همراه داشته باشد بنابراین ایجاد این سیستم درراه آهن می تواند تصمیم گیری را بهبود بخشد و منابع موجود را به شکل موثرتریدرجهت انجام اهداف راه اهن هدایت نماید .