سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسین میمند کرمانی – دانشجوی کارشناسی صنایع – تولید صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه سیستم تجزیه و تحلیل کارکردها (FAST) یکی از اجزای لاینفک مهندسی ارزش به عنوان ابزاری کاربردی در مرحله Analysisو حتی در مرحله Creativity میباش، این تکنیک کاربرد فراوانی در شناساسس مشکلات تکنیک، خصوصا مشکلاتی که ریشه اصلی آنها مشخص نیست (Fuzzy Problems) ، و مشکلات مصرفی سیستم به صورت واضح و روشن دارد، چرا که در استفاده از این روش مشخص میشود که مشکل دقیقا مربوط به کدام بخش و کارکرد است. در عین حال با توجه به اینکه این نمودار ارتباط بین کارکردهای سیستم را به صورت گرافیکی نمایش میدهد کمک فراوانی به بالا بردن خاقیت و نوآوری در جهت رفع مشکلات سیستم، طراحی مجدد برای کاهش هزینه و افزایش کارایی سیستم میکند. در این مقاله سعی شده بعد از تعریف کارکرد و روش شناخت، بیان و دسته بندی کارکردها (پایه، غیرپایه، وابسته، غیروابسته و حمایت کننده) به چگونگی رسم و تجزیه و تحلیل نمودار Fast پرداخته شود. در ادامه با تقسیم بندی نمودار FAST به دو دسته، مقایسه ای کلی و جامع بین این دو نوع نمودار از جهت نحوه رسم، روش تجزیه و تحلیل و زمان استفاده از هر کدام صورت گیرد.