سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد افخمی – مدرس مجتمع آموزش عالی شهاب دانش قم
حمیدرضا ایرانی – مدرس مجتمع آموزش عالی شهاب دانش قم

چکیده:

هر موسسه باید ترتیبی اتخاذ کند که مدیران بازاریابی اش از اطلاعات بازاریابی برخوردار شوند. شرکتها نیازهای اطلاعاتی مدیران خکود را بررسی کرده و برای پاسخگویی به این نیازها سیستمهای پشتیبان مدیریت بازاریابی را ایجاد میکنند. این سیستمها دارای کارایی و کارکرد مخصوص به خود هستند و برای استفاده بهینه از انها باید بهترین کاربرد انها را با توجه به عواملی چون نوع هدف سیستم، شرایط سازمانی و فرد استفاده کننده از آن و … برآورد کرد. در این مقاله سعی شده است که ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی این سیستمها، گامهایی جهت تعیین و تعریف سیستم مناسب ارائه گردد و در پایان نکاتی جهت استفاده بهینه ازاین سیستمها و حرکتهای بعدی در این زمینه ارائه شده است. امید استاین حرکت گامی برای تلاشهای بعدی در زمینه سیستمهای پشتیبان تصمیم بازاریابی باشد.