سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا حاجی محمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی
سیدمصطفی بهشتیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

با مطالعه اجمالی بر روند رسوب گذاری در بنادر صیادی در کشوربه نظر میرسد به منظور حل این مشکل نیاز است روشهای نوین شناسائی شده وبرای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی همچنین حفظ محیط زیستتدابیری اندیشیده شود. جهت مقابله با معضل رسوبگذاری در اطراف سازه های دریایی روشهای مختلف لایروبی وجود دارد . در این روشها با تعمیق بستر دریا ،رودخانه یا آبراهه از طریق برداشت رسوب یا مصالح بستر ، عمق کافی در بندرگاهها وکانالهای دسترسی لنگرگاه ها جهت تردد ایمن شناورها تامین می گردد.
دراین مقاله ابتدا بصورت مختصربه مورد مکانیزم رسوبگذاری در بنادراشاره شده سپس به بررسی وشناسائی اشکال و روشهای مختلف انتقال رسوب خصوصا روشBy passing پرداخته شده است . باتوجه به حجم بالای پروژه های دریائی در کشور و اهمیت موضوع مقالهاز نظر اقتصادی توصیه می شود راهکارهای اجرائی ارائه شده مورد تدقیق قرار گیرد. نتیجه گیری ازجمله موارد این مقاله می باشد.