سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبالحمید جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مواد
احسان رمضان اصفهانی – محقق ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مواد
اطهره دادگری نژاد – کارشناس ارشد آموزشی دانشگاه با هنر کرمان – بخش مواد
فاطمه بقایی راوری – کارشناس ارشد آموزشی دانشگاه با هنر کرمان – بخش مواد

چکیده:

فرآیند های الکتروشیمیایی غیر یکنواخت در صنعت بسیار مهم و جزء موضوعات مشکل در بررسی علم خوردگی و الکتروشیمی میباشند. تکنیک های مرسوم که به صورت منفرد متداول می باشند. در مطالعه فرآیند های الکتروشیمیایی غیر یکنواخت خیلی محدود بوده و علاوه بر مشکلات الکتروشیمیایی دارای مشکلات شناخت پارامترهایی نظیر تعیین نیروی لازم در تست خوردگی شکافی برای فلزات مختلف می باشند. این مسئله به وسیله طراحی مجموعه ی چند الکترودی که تحت نیروهای مختلف فشاری هستند قابل حل می باشند. این کار توسط طراحی نگهدارنده ای که قابلیت اعمال نیروهای مختلف را بر الکترود های مورد بررسی داشته باشد انجام گشت. الکترود های تحت بار ، پارامتر های الکتروشیمیایی مختلف را از خود نشان می دهند که میتوان آن ها را خارج از محیط تحت تنش اندازه گیری نمود و همچنین میتوان فرآیند الکتروشیمیایی مورد نظر را بررسی کرد. این پژ<هش سعی در توضیح آن دارد که چگونه الکترودهای تحت بارهای مکانیکی مختلف میتوانند انواع فرآیند های الکتروشیمیایی همراه با خوردگی را درون الکترولیت باعث شوند.