سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله جواهری – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد آیت الهی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی جدید و بهینه به منظور تشخیص اتوماتیک کاراکترهای گسسته پلاک خودروهای موجود در کشور ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده در این مقاله از عملگرهای مورفولوژی و ویژگیهای مستطیل شکل پلاک برای تعیین محل آن استفاده می کند. استفاده از فیلتر مورفولوژی، سیستم تشخیص پلاک خودرو را در برابر شرایط مختلف روشنایی محیط را مقاوم می سازد و بکارگیری ویژگیهای مستطیل پلاک باعث کاهش خطای تشخیص محل پلاک می شود. برای تشخیص زاویه چرخش پلاک نسبت به محورهای دوربین از تبدیلHoughاستفاده شده است.جداسازی، رفع سایه و باینری کردن کاراکترها بصورت محلی و وفقی، مقاومت سیستم ارائه شده را در برابر شرایط مختلف روشنایی محیط افزایش می دهد.