سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کمالی صالح آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا آهنگرعصر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
G –

چکیده:

امروزه مسئله بهینه سازی وصرفه جویی در مصالح مصرفی در ساختمان سازی بسیار مورد توجه مهندسان و دست اندرکاران امر ساخت وساز می باش. روشهای معمول طرح و محاسبه ساختمانها اعم از فولادی یا بتنی، استفاده از قابهای مهاربندی شده، قابهای خمشی معمولی و یا سیستم های دوگانه می باشد. تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته درجهت سبک سازی مصالح مصرفی در این نوع ساختمان ها و باهدف کاهش بار زلزله وارده بر ساختمان بوده است. در این مطالعه روشی اختصاص داده اند، ارائه می گردد. مدلسازی ساختمان فضاکار با استفاده از برنامه SAP 2000 و به روش استاتیک معادل و بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ انجام گرفته و ازمقایسه آن با ساختمان هایی با سیستم های مختلف سازه ای، نتیجه شده است که، وزن اسکلت و همچنین تغییر مکان ناشی از بارهای جانبی در این سازه ها به سیستم های دارای بادبند بسیار نزدیک میباشد. درضمن استفاده از سازه های فضاکار از لحاظ سادگی اجراو کاهش زمان ساخت، دارای صرفه اقتصادی بوده و مهمتر از آن به علت دارا بودن اتصالات مطمئن و مشارکت تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای سازه ای در انتقال بارهای ثقلی و جانبی، مناسب تر از دیگر سیستمهای سازه ای متداول می باشد.