سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی جوانبخت – کارشناس مهندسی صنایع
مسعود نجفی – دانشجوی کارشناسی دانشکده صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

در حالی که تاکنون درباره ارزیابی عملکرد و اندازه گیری و بهبود آن در واحدهای صنعتی و خدماتی توجه خاصی شده و مطالعات وسیعی در این راستا انجام و حتی استقرار یافته است و حتی در این زمینه بسیاری از نهادها و تشکل های کارگری و شرکت ها اقدام به طراحی و تدوین نظام ارزشیابی پرسنل تحت عنوان آیین نامه و دستورالعمل و پیرو آن انتخاب پرسنل نمونه و اعطای پاداش به آنها نموده اند که دارای معایب زیر می باشند : -۱ اغلب نواقص مربوط به خود داشته اند، -۲ بهبود وتوسعه ای مؤثر در دراز مدت در جهت ارتقای بهره وری منابع انسانی نداشته است،
-۳ و سیستم مذکور به صورت فراگیر، جامع و نظام مند طراحی و اجرا نشده است .در همین راستا، برای بهبود، توسعه و ارتقای منابع انسانی نظام ارزیابی پرسنل به صورت جامع، نظام مند و فراگیر و با استفاده از نظرسنجی از سوی کلیه مدیران، رؤسا و کارشناسان طراحی، تدوین و پس از اجرای آزمایشی و رفع مشکلات اجرایی، مورد استفاده قرارگرفت .در این مقاله به معرفی و بررسی و ارائه :-۱ دیدگاه ها، فواید و اهمیت و روش های ارزیابی پرسنل،-۲ گردش کار فرآیند ارزیابی و فرم های مربوطه،-۳ نحوه امتیازدهی و جمع آوری امتیازات و اطلاعات لازم،
-۴ نحوه رسیدگی و انتخاب پرسنل زن و مرد برگزیده، نمونه و ممتاز اعم از کارشناسان و غیره،-۵ محاسبه حق مسئولیت مدیران، رؤسا، کارشناسان و سرپرستان .با توجه به پیش بینی پا رامترهای ۱۳ گانه ارزیابی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد جامع پرسنل ( PTPES) به کمک نرم افزار EXCELدر سطح شرکت فرآورده های نسوز پارس، پیشرفت چشمگیری در جهت ارتقاء منابع انسانی صورت گرفته است .