سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل هژبر – مجتمع پتروشیمی خراسان

چکیده:

درطراحی ظروف تحت فشار مورد استفاده درصنایع نفت گاز پتروشیمی و صنایع شیمیایی انتخاب متریال ساخت دستگاه یکی از مهمترین مراحل کارطراحی است بطوریکه متریال انتخاب شده باید علاوه برتحمل فشاروتنشهای مکانیکی و حرارتی درمواردیکه سرویس آن خورنده باشد استقامت لازم دربرابر خوردگی را نیز داشته باشند ازطرفی متریالی که همه ویژگیهای فوق را داشته باشد طبعا گرانقیمت بوده و ساخت دستگاه از این متریال مستلزم صرف هزینه های بسیارزیاد خواهد بود که ازدیدگاه صرفه اقتصادی توجیه پذیر نخواهد بود لذا درطراحی و ساخت ظروف فوق استفاده ازمتریالهای مختلف بصورت چندلایه ضرورت پیداکرده و مورد استفاده قرارمیگیرد بطوریکه هرلایه بمنظور خاصی طراحی میگردد لایه داخلی INNER SHELL صرفا به منظور مقاومت دربرابر خوردگی و لایه های بعدیبمنظور مقاومت مکانیکی دستگاه طراحی می شود و به این روش ضمن رعایت اصل کاهش هزینه اهداف طراحی نیز براورده می گردد درمجتمع پتروشیمی خراسان دستگاه هایی ازقبیل راکتور اوره سازی استریپرفشاربالا کندانسور فشاربالا و اسکراپر فشاربالا بصورت چندلایه ساخته شده که لایه داخلی آن ازجنس فولاد زنگ نزن S.ST316L.MOD و لایه های بعدی ازجنس فولاد کربنی C.ST می باشد.