سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

در برنامه ریزی شهری برای ارتقای سیاستهای توسعه پایدار شهری به سیستم اطلاعات جغرافیایی نیازمند هستیم. این سیستم معمولا برای برنامه ریزی جامع، منطقه بندی، مکانیابی تاسیسات خدمات شهری و … به کار می رود. سیستم اطلاعات جغرافیایی از دهه ۱۹۶۰ تا به حال، سریع ترین نرخ رشد را درجهان داشته است و می توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمین ها و ساماندهی مدبرانه منابع محدود کره زمین به کار برد. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متدولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایی ، ریشه درانقلاب (کمی و کیفیتی) در جغرافیا دارد. هدف این پژوهش شرح تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری بوده و نشان می دهد که چه چیزهایی در شکل گیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی و سیستم های پشتیبان برنامه ریزی موثر هستند و نهایتا پیرامون توسعه آینده تصمیم گیری غیر متمرکز که در دهه های آینده حکمفرما خواهند بود به بحث پرداخته خواهد شد.